วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธนาคารอิสลาม(Islamic Bank of Thailand) ปรับทัพ...ก้าวใหม่สู่ I-Bank

สำนักข่าวมุสลิมไทย ปรับทัพ...ก้าวใหม่สู่ I-Bankสำนัก ส่งเสริมธุรกิจและสื่อสารองค์กร - ศาสตราจารย์ พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน การจัดประชุมพนักงาน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551 ภายใต้แนวคิด “ปรับทัพสร้างโอกาสในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก...ก้าวใหม่ สู่ I-Bank” พร้อมการบรรยายทิศทางและนโยบายปี 2552


โดยมี คุณธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรยายแผนปฏิบัติงาน และในโอกาสนี้ธนาคารยังได้แนะนำกรรมการธนาคารชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย


คุณสุเทพ สืบสันติวงศ์ กรรมการ
คุณอรัญ วงศ์อนันต์ กรรมการ
คุณกฤษดา กวีญาณ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ กรรมการ
คุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ กรรมการ
คุณจินดา เทพพัตรา กรรมการ
คุณสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการ
หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการ
คุณเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ


โดยมีผู้บริหารและพนักงานกว่า 400 คนเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น