วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มติและคำแนะนำสภาวิชาการนิติศาสตร์อิสลาม เลขที่ 65(3/7) เกี่ยวกับเรื่องสัญญาจ้างทำ

ในการประชุมครั้งที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 ซุลเกาะอฺด๊ะฮฺ ฮ.ศ.1412 ตรงกับวันที่ 9-14 พฤษภาคม ค.ศ.1992 ในนครญิดด๊ะฮฺ (อาณาจักรซาอุดิอารเบีย) สภาวิชาการนิติศาสตร์อิสลาม(The Council of Islamic Fiqh Academy)ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยองค์การที่ประชุมอิสลาม (OIC) ได้พิจารณาเอกสารการศึกษาค้นคว้าที่สภาได้รับมาเกี่ยวกับเรื่อง “สัญญาจ้างทำ” (อะกั๊ดอิสติศนาอฺ) หลังจากได้ฟังการถกเถียงกันในเรื่องนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน กฎของนิติศาสตร์อิสลามเกี่ยวกับเรื่องสัญญาและการค้าขายและได้พิจารณาถึงความสำคัญของสัญญาอิสติศนาอฺในการกระตุ้นอุตสาหกรรมและในการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นทางด้านสินเชื่อและการส่งเสริมเศรษฐกิจอิสลามแล้ว สภาได้มีมติว่า :-

1) สัญญาอิสติศนาอฺซึ่งเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อแก่งานและสินค้านั้นเป็นข้อผูกมัดทั้งสองฝ่ายถ้ามันเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นพื้นฐาน

2) สัญญาอิสติศนาอฺจะต้องกำหนดสิ่งต่อไปนี้ไว้ ก. ลักษณะ ประเภท จำนวนและข้อกำหนดที่จำเป็นของสิ่งที่จะทำหรือบริการที่ต้องการ ข. ขอบเขตของเวลา

3) ในสัญญาอิสติศนาอฺ การจ่ายเงินเต็มจำนวนอาจทำทีหลังหรืออาจจ่ายเป็นงวดตามวันที่กำหนดไว้ก็ได้

4) สัญญาอิสติศนาอฺอาจรวมบทลงโทษไว้ก็ได้ถ้าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันตราบใดที่ไม่มีเรื่องของการบังคับกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น