วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การให้สินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(The service of loan)

การให้สินเชื่อของธนาคาร ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการใช้เงินของลูกค้า ยึดมั่นในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยลูกค้าจะทราบถึงภาระการชำระที่ลูกค้าผูกพันกับธนาคารตลาดอายุสัญญา

สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค
+ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
+ สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์
+ สินเชื่อเพื่อการอุปโภค
+ สินเชื่อเพื่อการเดินทาง
+ สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ
+ สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ
+ วงเงินสัจจวัฏ
+ วงเงินอเนกประสงค์


สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities)
+ สินเชื่อเพื่อซื้อร้านค้า
+ สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดิน
+ สินเชื่อเพื่อซื้อโรงงานพร้อมเครื่องจักร
+ สินเชื่อเพื่อก่อสร้าง
+ สินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน
+ สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนทรัพย์สินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities)
+ วงเงินทุนหมุนเวียน
+ สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสด
+ สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อการเช่าและการเช่าซื้อ
+ การเช่าซื้อรถยนต์
+ การเช่าซื้อเครื่องจักร
+ การเช่าซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
+ การเช่าซื้อคอมพิวเตอร์
+ สินเชื่อเพื่อการเช่าทรัพย์สิน

ตั๋วเงินและภาระผูกพัน
+ การค้ำประกัน
+ การรับรองตั๋วแลกเงิน และ การอาวัลตั๋วเงิน
+ การซื้อลดตั๋วเงิน

สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
+ เลตเตอร์ออฟเครดิต
+ ทรัสต์รีซีท
+ แพคกิ้งเครดิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น