วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บัญชีเงินฝากภายใต้หลักมุดอรอบะฮ์(Mudorabah of deposit type)

บัญชีเงินฝากภายใต้หลักมุดอรอบะฮ์

เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากมอบเงินให้ธนาคารไปบริหาร และธนาคารจะแบ่งกำไรจากผลประกอบการให้กับผู้ฝาก ตามสัดส่วนที่ได้ตกลง

บัญชีมุดอรอบะฮ์ทั่วไปรับผลตอบแทนหากครบกำหนดระยะเวลา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
- 3 เดือน ผลตอบแทน 50:50
- 6 เดือน ผลตอบแทน 60:40
- 12 เดือน ผลตอบแทน 70:30

บัญชีอัล อะมีน
รับผลตอบแทนทุกเดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท
- อัล อะมีน 3 เดือน ผลตอบแทน 50:50
- อัล อะมีน 6 เดือน ผลตอบแทน 55:45

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
- อัล อะมีน 12 เดือน ผลตอบแทน 60:40

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000,000 บาท
- อัล อะมีน 12 เดือน ผลตอบแทน 70:30

บัญชีอัล ศิดดีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น