วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม-ศาสตราจารย์ คูรชีด อะหฺมัด

ศาสตราจารย์ คูรชีด อะหฺมัดรองหัวหน้า Jamaat-e-Islami Pakistan

ศาสตราจารย์คูรชีด อะหฺมัด เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของโลก ในฐานะเป็นนักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ นักเขียน และเผยแผ่อิสลาม ท่านเกิดที่เมืองเดลฮีในวันที่ 23 เมษายน 1932 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมาย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และอิสลามศึกษา และได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ด้านการศึกษาอีกด้วย


เป็นเรื่องยากที่จะบอกถึงการเสียสละทั้งหมดของศาตราจารย์คูรชีด อะหฺมัด ที่มีต่องานอิสลาม ไม่ว่าทางการศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์ หรืองานด้านสังคมมุสลิมทั้งหมดได้ ความลึกซึ้งเกี่ยวกับการศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาทางศาสนาทั้งทางตะวันตกและตะวันออก รวมไปถึงด้านเศรษฐศาสตร์และงานวิชาการด้านอื่นๆ ทำให้ท่านได้รับความเชื่อถือในระดับประเทศและนานาชาติในสาขาสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่ประกอบด้วยมุมมองปัญหาที่ซับซ้อน


ในฐานะนักวิชการ ศาสตร์จารย์คูรชีด อะหฺมัดเคยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยการาจีระหว่างปี 1955-68 และเคยเป็นนักวิชาการ นักวิจัยประจำของ University of Leicester ในประเทศอังกฤษ ท่านเคยทำงานในฐานะประธานของสถาบันนานาชาติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม(International Institute of Islamic Economics) ของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ ปากีสตานในระหว่างปี 1983-87 เป็นประธานสมาคมนานาชาติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลาม(International Association of Islamic Economics)ณ ประเทศอังกฤษในปี1984-92 เป็นสมาชิกของสภาทีปรึกษาสูงสุด(Supreme Advisory Council) ของมหาวิทยลัย คิง อับดุลอะซีซ ประเทศซาอุดี อาระเบียในปี 1979-83 และตำแหน่งทางวิชการอื่นๆอีกมากมาย ท่านเคยได้รับตำแหน่งทางการเมือง โดยได้รับการรับเลือกเป็นสมาชิกสภาสูงของปากีสตาน 2 สมัย(1985-l997)
ศาสตราจารย์คูรชีด อะหฺมัดเคยเป็นบรรณาธิการวารสารหลายฉบับ และได้เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและอูรดูมากกว่า 70 เล่ม ไม่รวมงานเขียนชิ้นเล็กๆอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ท่านยังได้ให้ประโยชน์ทางวิชาการ โดยเข้าร่วมประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศอย่างมากมาย


ด้วยการทุมเทงานด้านเศรษฐศาสตร์ ท่านได้รับรางวัล the First Islamic Development Bank Award for Economics ในปี 1988 และรางวัล King Faisal International Prize ในปี 1990 และรางวั Prize of American Finance House ทีสหรัฐอเมริกาในปี 1998


ท่านเริ่มต้นเข้าสู่ขบวนการอิสลาม โดยการเข้าร่วมกับขบวนการนักศึกษาอิสลามของปากิสตาน หรือเรียกเป็นภาษาอูรดูว่า อิสลามี ญะมิอัต-อี-ตาลาบา(Islami Jamiat-e-Talaba (IJT)) องค์กรนักศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของปากีสตานในปี 1949 และได้รับเลือกเป็นประธานขององค์กร(Nazim-e-A’ala)ในปี 1953 ในที่สุดท่านก็ได้เข้าสู่ขบวนการอิสลามระหว่างประเทศคือ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ(Jama’at-e-Islami) ในปี 1956 ซึ่งเป็นขบวนการอิสลามที่ก่อตั้งโดยเมาลานา อบุล อะอฺลา อัล-เมาดูดี ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมุสลิม ท่านเองเป็นศิษย์คนสำคัญของซัยยิด เมาดูดี และได้แปลงานเขียนหลายเล่มของซัยยิด เมาดูดี สู่ภาษาอังกฤษ


นอกจากนี้ท่านยังรับบทบาทสำคัญคือ การเป็นบรรณธิการของวารสารตัรญมะนุล กุรอาน(Tarjumanul Quran) ซึ่งวารสารที่สำคัญที่สุดของ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ ปากีสตาน ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองหัวหน้า(Naib Ameer)ของ ญะมะอะฮฺ อิสลามียะฮฺ ปากีสตาน
..............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น