วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การประกันชีวิตในปัจจุบันอาจจะผิดหลักการศาสนาอิสลาม?

การประกันชีวิตในปัจจุบันอาจจะผิดหลักการศาสนาอิสลาม

มุสลิมในอังกฤษบางคนอาจไม่เคยตระหนักเลยว่ากรมธรรม์ประกันภัยของพวกเขานั้นขัดต่อหลักการอิสลาม

สุลต่าน ชุฮูรี ผู้อำนวยการด้านการค้าของธนาคารอิสลามแห่งประเทศอังกฤษกล่าวว่ามุสลิมในปัจจุบันเพิ่งจะมีทางเลือกในการมีการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามกล่าวคือตั้งแต่มีการตั้งบริษัทประกันที่ถูกหลักศาสนาอิสลามเป็นแห่งแรกในอังกฤษ

การประกันตามหลักการอิสลามดำเนินการภายใต้หลักการอิสลามของตะกาฟุลซึ่งหมายถึง "การให้การประกันซึ่งกันและกัน"

โดยตะกาฟุลนั้น จะแตกต่าง จากการประกันแบบปกติทั่วไปคือบริษัทประกันโดยทั่วไปนั้นจะเป็นผู้รับความเสี่ยงเอาไว้ทั้งหมด

ขณะที่ตะกาฟุลนั้นผู้ถือกรมธรรม์หรือสมาชิกตะกาฟุลจะ ทำข้อตกลงที่จะให้การประกันซึ่งกันและกันโดยการนำเงินสมทบตะกาฟุลทั้งหมดเข้าไปในกองทุนร่วมกันแทนการชำระเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกัน

ซึ่งหลักการดังกล่าวของตะกาฟุลถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการรับความเสี่ยงร่วมกันซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม

source: http://www.saveborrowspend.co.uk/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น