วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความหมายเศรษฐศาสตร์อิสลาม(Definition of Islamic Economics)

ความหมายเศรษฐศาสตร์อิสลาม(Definition of Islamic Economics) คือ "หลักกการต่างๆทางเศรษฐกิจที่รวบรวมมาจากอัลกุรอ่านและอัซซุนนะห์ และยังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ได้รับการบูรณาการมาหลักการพื้นฐานต่างๆดังกล่าว สามารถใช้ได้กับทุกสถานภาพและยุคสมัย"

ส่วนนิยามของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก คือ การใช้ทรัพยากรที่ทีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ในทางอิสลามไม่สามารถเอานิยามนี้มาใช้ได้หมด เนื่องจากทรัพยากรที่ได้มานั้นมาจากอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นริสกีที่ได้มาจากอัลลอฮฺซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าริสกีที่อัลลอฮฺทรงประทานให้นั้นมีจำนวนมากเพียงใด ซึ่งไม่ใช่ริสกีที่จำกัด

อิสลามถือว่าปัจจัยตามธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น แผ่นดิน น้ำ และความอุดมสมบูรณ์อื่นๆนั้น มิได้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด มนุษย์เป็นแต่เพียงผู้ดูแลรักษาเท่านั้น และการดูแลรักษานั้นก็มีเงื่อนไขให้มนุษย์นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเสมอภาคกัน มิใช่เพื่อเอารัดเอาเปรียบหรือสร้างความมั่งคั่งให้แก่กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ดังนั้น อิสลามจึงอนุมัติให้มีการแสวงหาทรัพย์สินและมีกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่แสวงหามาได้ แต่ก็กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นใช้มันไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

สรุปก็คือ ขณะที่อิสลามอนุญาติให้บุคคลแสวงหาหรือผลิตสินค้า อิสลามก็กระตุ้นให้บุคคลไม่ลืมว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและเตือนให้เขาเห็นถึงความจำเป็นในอันที่จะปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมโลกของเขาด้วย
1. จะต้องนำทรัพย์สินมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่สังคม
2. จะต้องจ่ายซะกาต
3. จะต้องใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ
4. จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ย
5. จะต้องหลีกเลี่ยงจากการเกี่ยวข้องกับการทุจริต การสะสม การกักตุน และการผูกขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น