วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์ของอิสลาม(Education of Islamic Economics)

ในปัจจุบันสังคมมุสลิมได้มีการตื่นตัวอย่างมากที่จะนำวิถีการดำเนินชีวิตแบบอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และทางด้านอื่นๆ ประชาชาติอิสลามในประเทศต่างๆทั่วโลก ทั้งประเทศที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนมากของประเทศ เช่นประเทศในตะวันออกกลาง ในแอฟริกา หรือในประเทศที่มุสลิมเป็นประชาชนส่วนน้อยของประเทศ เช่นในอเมริกา ยุโรป และหลายๆประเทศในทวีปเอเชีย จำนวนธนาคารและสถาบันการเงินอิสลามที่ดำเนินงานตามหลักการชะรีอะฮฺได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในขณะนี้ธนาคารและสถาบันการเงินอิสลามมีจำนวนมากกว่า 190 แห่งทั่วโลกหัวข้อทางด้านชะรีอะฮฺ การศึกษาอิสลาม และการเงินการธนาคารอิสลาม เป็นที่สนใจของนักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก ได้มีการสัมมนา การศึกษากลุ่ม และการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อิสลามอย่างกว้างขวางทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก

ในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในเอเชีย เช่น สถาบันการศึกษาในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศปากีสถาน ประเทศอินเดีย ประเทศจอร์แดน และประเทศอื่นๆ ที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์อิสลาม การเงินการธนาคารอิสลามทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษาในโลกตะวันตกก็ได้มีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านนี้เช่นเดียวกัน เช่นสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ความตื่นตัว และความต้องการของประชาชาติ โดยเฉพาะประชาชาติมุสลิม ที่จะมีรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ตามหลักการชะรีอะฮฺ และเป็นรูปแบบทางเลือกจากระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับระบบดอกเบี้ยเช่นในปัจจุบัน ประชาชาติมุสลิมมีความคาดหวังและความต้องการอย่างยิ่งยวดที่จะสามารถนำศาสนาอิสลามที่มีความสมบูรณ์สู่การปฏิบัติในทุกอณูของการดำรงชีวิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น