วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บัญชีเงินฝากภายใต้หลักวาดิอะฮ์(Wadeeah of deposit type)

บัญชีเงินฝากภายใต้หลักวาดิอะฮ์
เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก บัตร ATM และเช็ค ขึ้นอยู่กับบัญชีแต่ละประเภท
+ บัญชีออมทรัพย์
+ บัญชีเดินสะพัด
+ บัญชีอัล – ฮัจญ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น