วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความแตกต่างทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์อิสลาม(The various of economist) ตอนที่ 3

กลุ่ม 3

ทัศนะของกลุ่มนี้จะวิจารณ์ทัศนะของทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมาว่า กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่พยามค้นหาสิ่งใหม่ ทั้งๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนเขาค้นพบมาแล้ว และสลัดทิ้งทฤษฎีเก่าเอาทฤษฎีใหม่ ส่วนกลุ่มที่ 2 ถูกวิจารณ์ว่าเป็นกลุ่มที่ลอกเลียนแบบเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิกโดยให้ดอกเบี้ยหายไปและแทนด้วยซะกาตและเนียต(เจตนา)

ทัศนะของกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่คิดเชิงวิจารณ์ พวกเขามีความเห็นว่าการวิเคราะห์เชิงวิจารณ์ไม่ใช่เฉพาะกับระบบทุนนิยมหรือสังคมนิยมเท่านั้น แต่กับระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามก็เช่นกัน พวกเขามีความเชื่อมั่นว่าอิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด แต่เศรษฐศาสตร์อิสลามนั้นยังไม่แน่นอน เพราะเศรษฐศาสตร์อิสลามคือผลมาจากการวิเคราะห์ของมนุษย์จากอัลกุรอ่านและสุนนะห์ จนค่าของความเป็นจริงไม่เป็นสิ่งเด็จขาด ทฤษฎีหรือสิ่งค้นพบจำเป็นต้องทดสอบความถูกต้องอยู่เสมอ เช่นเดียวกับเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

นักคิดกลุ่มนี้คือ Timur Kuran (หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของ University of Southern Califonia) , Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya) Muhammad Arif และคนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น